Bdsm Nedir Bdsm Terimleri Bdsm Kavramı

Antalya Escort
Antalya Escort

Bdsm Nedir  Sorusunu sözlük anlamı bakımından cevaplandırmak gerekirse

Bdsm Nedir Bdsm Terimleri Bdsm Kavramı Şişli escort Asuman bilgi veriyor Bdsm Bondage (Bağlama) Discipline (Disiplin) Sadism (Sadizm)  Masochism (mazoşizm) Sözcüklerinin kısaltmasıdır .
Böyle bakınca biraz ürkütücü gelebilir.
Ama Bdsm bir bütün olarak değerlendirilebileceği gibi içinde barındırdığı belli başlı olgular ile de değerlendirilip yaşanabilir.

Örneğin bir insan bdsm kavramı içinden sadece SM ( Sadizm  Masochism ) kavramlarını benimseyip yaşayabileceği gibi , sadece Bondage kısmını veya Didcipline kısmını da benimseyip yaşayabilir veya ilgi duyabilir .

Gerçek olan bdsm ise bir yaşam biçimi ve dünya genelinde belli bir kitleye hitap eden renkli bir akımdır . İnsanlar yaşamlarının belli bir bölümlerini bdsm felsefesi çerçevesinde şekillendirebildiği gibi , hayatlarına renk katmak amacı ile eğlence amaçlı bdsm etkinlikleri düzenleyebilmekte veya sadece fantezilerinde bdsm kavramını sınırlar dahilinde yaşayabilmektedirler .

Master – Slave ( Köle – Efendi )  veya Mistress – Slave ( Köle – Sahibe ) Tarzı yaşam biçimleri bireyler arasında en çok tercih edilen bdsm kavramlarıdır . Bu tarz yaşam biçimleri bdsm nin bir yaşam biçimi olduğunun hayat felsefesi olduğunun bir kanıtıdır.

Bdsm Nedir
Bdsm Nedir

Köle karakter , dominant Sahip yada Sahibe karaktere kendisini adar ve onun emir ve buyrukları ile yaşamını sürdürür, Sahip veya Sahibe karakter ise sahiplendiği kölesini benimser , korur , kollara ve eğitir, toplum içinde belli bir yere gelmesi için ona destek olur .
Yaşam biçimi olarak bdsm yaşanacaksa böyle olmalıdır İstanbul Escort .

Benim bakış açımla bdsm kesinlikle bir yaşam biçimi hayat felsefesidir . Olaya benimle aynı çerçeve den bakanların sayısı çoğunluktadır.  Ben hayatıma aldığım kişileri kesinlikle sahiplenir ve hayatımın bir parçası haline getiririm ama onları istediğim şekilde şekillendirir , eğitir istek ve arzularım dahilinde donatırım .

Bundan dolayı da salt itaatle bana bağlanacak kendisini bana adayıp emir ve buyruklarım ile yaşayacak , diğer itaatkarlarım ile koordineli bir şekilde iyi anlaşıp yaşayabilecek kişileri tercih ederim .

Böylelikle hayatımda olan kişiler sahiplenilme duygusunu , disiplin olgusunu , ceza ve ödül sistemini benimseyip bir nevi yaşam biçimi olarak bdsm olgusunu kendilerine uyarlamış olurlar. Böylelikle sorunsuz ve renkli bir yaşantımız olur . İnsan hayatı sayılarla ifade edilebilecek kadar kısa bir zaman dilimidir, bundan dolayı insan içinden geldiği gibi , mutlu olabileceği ve zevk alabileceği şekilde hayatını sürdürmelidir . Geçen zamanı geri çevirmek mümkün değildir .

Kısaca Bdsm kavramı içindeki karakterleri açıklayacak olursak :

Slave – Köle ( İtaatkar )  : Kendi istek ve arzusu ile sahiplenene ait olan ve ait olduğu kişinin belirlediği hayatı yaşayan bireydir . Geçmişteki veya bilinen kölelikle alaksı yoktur . İşlevsel olarak bir birine benzese de burada gönüllülük ön planda olduğu için yapısal olarak çok farklıdır . Köle erkek veya bayan olabilir önemli olan içten gelen duygulardır .

Master – Sahip ( Efendi ) : Dominant karakterdeki erkek bireydir . Sahiplenen , eğiten , şekillendiren , yönetme kabiliyeti olan üstün erkektir .  Sahipler erkek veya bayan kölelere sahiplik edebilir tamamen sahibin isteğine kalmıştır.

Mistress – Sahibe : Dominant karakterdeki bayan bireydir .
Sahiplenen , eğiten , kullanan , şekillendiren ve yönetme kabiliyeti olan üstün bayandır .
Sahibeler erkek veya bayan köleleri sahiplenebilir bu sahibenin isteğine kalmıştır İstanbul Eskort.

Bdsm Nedir Bdsm Terimleri Bdsm Kavramı
Bdsm Nedir Bdsm Terimleri Bdsm Kavramı

Bdsm nedir sorusuna cevap vermeye çalıştım , olması gereken bdsm burada yazdıklarımdır ama ne yazık ki , interneti açıp bdsm yazdığınız zaman karşınıza bir sürü pornografik resimler , görseller çıkmakta bazen sizi korkutan uygulamalar gözükmektedir , böyle olunca bdsm felsefesi sanki gerçekten oldukça aşırı bir fantezi veya cinsellik , sapıklık olarak görülebilmektedir.

Bdsm kavramına gönül veren insanlar toplum tarafından benimsenmeyen veya kabul görmeyen insanlarmış gibi bir genel görüş oluşmaktadır . İnsana insan olarak bakmak ve değerlendirmek gerekir , toplum tarafından genel kabul görmeyen insanlar bdsm kavramını sadece bir fantezi ve cinsellik objesi olarak yaşarken.

Toplumun içinden olan kişiler ise bdsm kavramını bir felsefe , yaşam biçimi olarak yaşamaktadır .
Bunun için ikisi arasında dünyalar kadar fark vardır anlayana ve anlayabilene !!! İstanbul Escort

Köle-Efendi bağı; BDSM nedir?

Cinsel ilişki ancak akıl sağlığı yerinde yetişkin insanlar arasında ve karşılıklı uzlaşma olduğu sürece kabul edilebilir.

Bu şartlar sağlandığı müddetçe, eşlerin ilişkilerini diledikleri gibi yaşamaları, erotik oyunlarla renklendirmeleri ve fantezilerini hayata geçirmeleri son derece normaldir. Elbette bu ölçüsüz bir ilişki olması anlamına gelmez. Ölçü ise, eşlerden birinin ya da her ikisinin vücut bütünlüğünü ve ruh sağlığını bozacak eylemlerden uzak durmak.

Köle Efendi İlişkisi Nedir?

Bir çeşit cinsel deneyim tanımı olarak dilimizde köle-efendi bağı olarak karşılık bulan bu kavram, İngilizcede kölelik (bondage), baskınlık (domination), sadizm ve mazoşizm kelimelerinin baş harflerinden elde edilen kısaltmayla isimlendirilir. Temelde eşlerden birinin köle diğerinin ise onun sahibi rolünü oynadığı bu tür ilişki biçimini, köle sahip ilişkisi olarak da adlandırabiliriz.

BDSM nedir? toplumun geneli tarafından normal kabul edilen sınırların dışında bir ilişki biçimini tarif eder.
Kişilerin tercihlerine göre; hafif bir şaplaktan, yatağa bağlamaya, hatta vücuda elektrik akımı uygulamaya varıncaya kadar çok sayıda değişik erotik eylemi içerir ve kişiler bu erotik eylemleri gerçekleştirmek için değişik seks gereçleri de kullanabilir. Sayılarını tam olarak bilmek mümkün olmasa da bugün dünyada bu tür bir ilişki biçimini tercih eden çok geniş bir topluluk olduğu düşünülüyor. Bu toplulukta, bu ilişki tarzını yaşam biçimi haline getirmiş olanlar kadar, sadece 1 defa denemiş olanlar da yer alır ve topluluğa dahil olmak tamamen kişinin kendini tanımlamasına bağlıdır.

BDSM Nedir? cinsel bir yönelim değil, cinsel bir tercihtir. Tarafların karşılıklı rızası olduğu ve kimseye zarar vermediği sürece şikayete sebep olmaz ve cinsel sapkınlık olarak da değerlendirilemez. Öte yandan kişileri, içinde az ya da çok şiddet barındıran bir ilişki biçimine yönelten sebepleri ya da geçmiş pratiklerini de göz ardı edemeyiz.
BDSM nedir? herhangi bir cinsiyete ya da cinsel yönelime özgü bir tercih de değildir.

İstanbul Escort

Cinsel ilişki biçimi olarak sadist, mazoşist eylemler ve efendi-köle davranışları uygulayan her insanın farklı sebepleri olabilir; ilişkiden beklenen her zaman iyi bir cinsel ilişki ya da orgazm yaşamak değildir.

Bdsm Nedir Bdsm Terimleri Bdsm Kavramı
Bdsm Nedir Bdsm Terimleri Bdsm Kavramı

Köle ve Efendi (BD)

BDSM nedir tanımlamasının içinde yer alan B (bondage) ve D (domination), ilişkinin esaret-teslimiyet ve hakimiyet-baskı taraflarını yani köle ve efendiyi tanımlar. Köle teslim olan, efendi ise hakim olandır. Birinin diğerine teslim olması, bir çeşit zulümle mümkün olabilir. Zulüm ise kölenin hareketlerinin kısıtlanması, efendinin baskı yapması ve her ikisinin de bundan memnuniyet duyması ile. Bu amaçla uygulanan yöntemler, fiziksel olarak bir aygıtla kısıtlamak ya da psikolojik olarak, bir cinsel deneyimin önemli bir parçası olan komutlarla kısıtlamak olabilir. Fiziksel acıyı içermez.

Köle ve efendi rollerini üstlenen kadın ve erkekler (cinsiyetin önemi yoktur, herhangi biri köle ya da efendi olabilir) bazen, alt olarak adlandırılan itaatkar rolü oynamayı tercih ederler. Bu tercihlerinin sebebi, itaat etmenin daha zahmetsiz olması ya da başkalarını kontrol eden birisinin varlığından ve kendi iradelerini böyle güçlü bir kişiye teslim etmekten zevk almaları olabilir. Üst olarak tanımlanan dominant kişi ise, iktidarda olmaktan zevk alır.

Heteroseksüel köle-efendi ilişkileri içinde, erkeklerin çoğu zaman dominant oyuncular olduğu düşünülür ama dominant rolü oynamaktan hoşlanan çok sayıda kadın vardır. Bu rolü üstlenen kadın dominatriks olarak adlandırılır. Bazıları da, hem üst hem de alt rollere (hem baskın hem de itaatkar) katılmayı severler; bu insanlar anahtarlar olarak adlandırılır. Hakimiyet ve teslimiyette, erkekler ve kadınlar çoğu zaman örneğin öğretmen ve yaramaz öğrenci gibi çeşitli güç konumlarını gösteren roller üstlenirler.

Bdsm Nedir Bdsm Terimleri Bdsm Kavramı
Bdsm Nedir Bdsm Terimleri Bdsm Kavramı

Hakimiyet ve boyun eğme genellikle fiili olarak şiddet davranışları içermez. Belirli bir durum için beklenen davranış sıraları, nerede ve ne zaman durulması gerektiğini işaret eden güvenli sözcüklerin seçimi gibi ayarlamalar yani kölelik sözleşmesi, genellikle önceden güvenli bir şekilde planlanır.

Köleye Nasıl Davranılır?

Bir BDSM nedir oyununda kölenin belki de en çok söz sahibi olduğu zaman, şartların belirlendiği zamandır. Köleye nasıl davranılacağı daha ilişki başlamadan, tamamen kölenin istekleri doğrultusunda belirlenir.
Bdsm Nedir Bdsm Terimleri Bdsm Kavramı Seks Oyuncakları

Bu bakımdan efendiler oyunu, yaptığının bilincinde olan kölelerle oynamayı tercih ederler. Kurallar belirlendikten sonra kölenin kadın ya da erkek olmasının hiçbir önemi yoktur; efendi ona istediği gibi davranabilir, istediği şekle sokabilir.

BDSM’de Güvenlik Nasıl Sağlanır?

BDSM nedir için, alışılmış ilişkilerde güvenli seksle ilgili söylenen tüm önlemlerin daha fazlası gerekir. Böyle bir tecrübe yaşamak isteyen bireylerin, kendileriyle aynı düşüncede olan diğer bireyleri bulmakta çok dikkatli ve özenli davranmaları gerekir. Özellikle birbirini tanımayan kişilerin BDSM nedir aktivitesiyle ilgili onay alınmasını sağlamak için ön görüşme yapmaları yaygın bir uygulamadır.

Bu görüşmede taraflar kendileri açısından, köleye neler yaptırılır, hangi davranışlar kabul edilebilir, hangileri edilemez gibi konularda ilişkinin çerçevesini oluştururlar. Faaliyeti sonlandırmak ya da yavaşlatmak için kullanılacak sözcüklerinin seçimi de kişilerin güvenliği için önemlidir.

Bdsm Nedir Bdsm Terimleri Bdsm Kavramı

Ayrıca Ümraniye Escort model online web sitesi.
Gecelik veya saatlik escort bayanlara 7/24 sitemizden ulaşabilirsiniz.

En güzel şişli escort kızları ile keyifli vakit geçirin.

Eğer isterseniz harika seks için Şişli Escort kızları her zaman hazır,
En şehvetli Şişli Escort gibi diğer en seksi kızları bulabilirsiniz.

Categories: Antalya Escort

Written by:admin All posts by the author